وزش ظلمت را می شنوی؟

من غریبانه به این خوشبختی مینگرم

من به نو میدی خود معتادم

گوش کن

وزش ظلمت را میشنوی؟

من شرمنده تمام دوستان هستم...

چون دیر به دیر دارم مطلب می نویسم...

مشکلاتم خیلی زیاد درکم کنی و هم دعا کنید...

12.gif

/ 0 نظر / 17 بازدید